BLOG

Fotowoltaika w 2022 dla biznesu – czy nadal się to opłaca?

Od 1 kwietnia 2022 roku doszło do dużej zmiany dla branży fotowoltaiki. Główna zmiana dotyczy sposobu rozliczania nadwyżek wyprodukowanej energii. Nastąpiło przejście z systemu net-metering na net-billing. Wprowadzenie nowych regulacji spowodowało wiele wątpliwości wśród przedsiębiorstw na temat sensu montażu takiej instalacji fotowoltaicznej. Czy wątpliwości są słuszne? Czy fotowoltaika po 1 kwietnia 2022 roku ma nadal sens?

Prosument - kim jest oraz kto może nim zostać?

Osoba albo podmiot, który na własne potrzeby wytwarza prąd z odnawialnych źródeł energii przy wykorzystaniu mikroinstalacji. Mikroinstalacja to źródło energii o łącznej mocy energii elektrycznej nieprzekraczającej 50kW. Prosumentem mogą zostać: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, osoby fizyczne prowadzące działalność np. rolniczą czy sadowniczą.

Young architect standing by solar panels making diagnostics on computer

System net-metering i net-billing - czym się od siebie różnią?

Net-metering – jest to system polegający na rozliczaniu energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej.

W przypadku systemu net-meteringu i przekazania przez prosumenta do sieci 1 kWh prądu, właściciel instalacji fotowoltaicznej może bez dodatkowej opłaty odebrać:

0,7 kWh przy instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 10 kW
0,8 kWh przy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW

Prosumenci w przypadku systemu net-metering mogą zużyć całą wyprodukowaną energię lub wprowadzić ją do sieci gdzie jest magazynowana, a następnie otrzymać opust.

W przypadku tego systemu cała wyprodukowana nadwyżka energii może być magazynowana w sieci przez okres 365 dni.

System net-metering obowiązywał dla osób, które zostały prosumentami do 31 marca 2022 roku.

Net-billing - jest to system, który obowiązuje dla każdej osoby, która została prosumentem od 1 kwietnia 2022 roku. Net-billing działa w oparciu o odrębne rozliczenie energii wprowadzonej do sieci a energii elektrycznej pobranej z sieci. Zakłada on, że prosumenci będą sprzedawali nadwyżki energii wprowadzane do sieci, a za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy prądu. Właściciele instalacji fotowoltaicznej mogą sprzedać wyprodukowane nadwyżki energii, po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 roku - po średniej cenie godzinowej.

System off-grid - w przypadku gdy zdecydujesz się na instalacje off-grid stajesz się wtedy kompletnie niezależny od dostaw energii elektrycznej. Wytwarzasz własny prąd, a energię pobierasz ze Słońca lub z akumulatorów, które ją gromadzą. Instalacja off-grid niesie za sobą szereg korzyści, które mogą być szczególnie istotne w Twoim przypadku.

Do korzyści z wykorzystania instalacji typu off-grid możemy zaliczyć m.in.:

  • bezpieczeństwo energetyczne
  • wykorzystanie w miejscach, gdzie nie ma sieci energetycznej lub nie opłaca się do niej podłączać,
  • możliwość wykorzystania całej wyprodukowanej energii
  • uniezależnienie się od firm zewnętrznych, które dystrybuują energię elektryczną w sieci

Szybkość rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Polska w 2021 roku znalazła się w czołówce państw pod kątem wzrostu przyrostu mocy w Unii Europejski. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW.

Dominującym segmentem jeśli chodzi o polski rynek fotowoltaiczny pozostają mikroinstalacje, a więc najmniejsze instalacje fotowoltaiczne o jednostkowej mocy, która nie przekracza 50 kW. W Polsce aktualnie największa farma fotowoltaiczna ma moc ponad 70 MW, należy ona do spółki ZE PAK i znajduje się w gminie Brudzew. Średnia wartość instalacji PV w Polsce wynosi około 8,8 kW.

Tak duży rozwój fotowoltaiki w Polsce udowadnia skuteczność tego typu inwestycji, którą chwalą sobie setki tysięcy osób w Polsce!

Energię z fotowoltaiki generujesz przez cały rok

Równie istotnym faktem przemawiającym za montażem instalacji fotowoltaicznej jest fakt, że pracuje ona przez cały rok.

W Polsce nasłonecznienie wynosi około 1050 – 1160 kWh/m²/rok. Największe wartości nasłonecznienia możemy zaobserwować w centralnej części i na południu kraju.

Nasłonecznienie rzędu 1050 – 1160 kWh/m²/rok wystarczy w zupełności, do tego, abyśmy mogli produkować prąd z energii słonecznej. Należy pamiętać, że panele fotowoltaiczne pracują przez cały rok, ich największa wydajność jest oczywiście latem , ale podczas jesieni czy zimy, nie następuje tak duży spadek efektywności, jakby się wydawało. W pochmurne dni wydajność spada tylko o około 1-3%.

Największa ilość energii słonecznej w Polsce produkowana jest w maju, kiedy jest bezchmurnie i umiarkowanie ciepło, w okresie od kwietnia do września produkowane jest 75% energii. Wbrew obiegowej opinii, fotowoltaika zimą również pracuje, choć jej wydajność w tym okresie jest znacznie mniejsza.

Odpowiednio dobrana moc instalacji, będzie gwarancją uniezależnienia się od wzrastających z roku na rok cen prądu oraz samowystarczalność energetyczną przedsiębiorstwa przez cały rok.

Czy wprowadzona zmiana powoduje brak opłacalności fotowoltaiki w Twojej firmie?

Absolutnie nie!

Z roku na rok ceny prądu będą stale rosnąć.

Tylko w 2022 roku rachunek za prąd wzrósł o ok. 24% w stosunku do 2021. Bardzo mocno przekonały się o tym przedsiębiorstwa, które w znacznym stopniu do swojego funkcjonowania wykorzystują energię elektryczną - ich rachunek za prąd wzrósł nawet o kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie!

Fotowoltaika to wciąż bardzo dobra alternatywa dla tradycyjnych metod pozyskiwania prądu, pomimo zmian, które nastąpiły od 1 kwietnia 2022 roku. Z roku na rok musimy płacić coraz więcej za energię elektryczną i prawdopodobnie nie ulegnie, to zmianie a ceny będą stale i sukcesywnie rosnąć.

Unia Europejska wdraża kolejne elementy mające na celu poprawę ochrony środowiska, zmianę sposobu wytwarzania energii, co będzie przekładało się na wzrost stopy zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę.

Pamiętaj!

Nigdy nie kieruj się przy montażu instalacji fotowoltaicznej wyłącznie ceną!

Fotowoltaika nadal się opłaca, sam czas zwrotu z inwestycji jest na dobrym poziomie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju dotacje czy dofinansowania. Nie próbuj na siłę wybierać najtańszej oferty na rynku. Ta teoretyczna oszczędność może przyczynić się do szeregu późniejszym komplikacji - począwszy od nieodpowiedniego działania samej instalacji, aż do zwarcia instalacji i pożaru.

Wybór najtańszej, a zarazem niekompetentnej firmy fotowoltaicznej często prowadzi do błędów takich jak między innymi:

  • Niepoprawny dobór mocy
  • Niska jakość paneli
  • Brak zabezpieczeń przepięciowych
  • Umieszczenie paneli fotowoltaicznych w zacienionym miejscu
  • Umieszczenie paneli fotowoltaicznych pod nieodpowiednim kątem
  • Źle dobrany inwerter względem typu instalacji.
composite of lightbulb graphic with solar panel

Podsumowanie

Czy zatem fotowoltaika dla firm w 2022 się opłaca?

Zdecydowanie tak!

Pomimo zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach, instalacja fotowoltaiczna dla firm nadal jest opłacalną inwestycją. Kolejne lata są widmem zamykania kolejnych kopalń oraz kolejnych restrykcji ze strony Unii Europejskiej dążących w kierunku przechodzenia na OZE.

Ceny energii elektrycznej będą stale rosnąć! Nie wierzysz?
Zastanów się ile wynosiły Twoje opłaty za prąd 2,3 czy 5 lat temu?

Opłacalność inwestycji jest zatem niepodważalna!

Inwestycja w odnawialne źródła energii to gwarancja bezpieczeństwa i spokoju w przypadku większego zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz zbliżającego się widma kryzysu energetycznego.
Stałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej się obniżą, a Ty jako przedsiębiorca przestaniesz się obawiać kolejnych wzrostów cen za energię elektryczną w następnych latach.
Oszczędności liczone w skali 15 lat dla przedsiębiorców liczone są w setkach tysięcy złotych, a w przypadku niektórych przedsiębiorstw nawet w milionach złotych.

Chcesz się przekonać jakie oszczędności może wygenerować fotowoltaika w Twoim przypadku, otrzymać rzetelną wycenę oraz projekt wdrożenia instalacji fotowoltaicznej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zostaw swoje dane w formularzu poniżej, błyskawicznie oddzwonimy i utwierdzimy Cię w przekonaniu, że postawienie na odnawialne źródła energii to mądry wybór, który przyniesie Twojemu przedsiębiorstwu wiele korzyści i oszczędności dzięki darmowej energii.

WRÓĆ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ