BLOG

Nabór do programu Mój Prąd 4.0 przedłużony!

Istnieje szereg dofinansowań czy dopłat dla firm oraz osób fizycznych do montażu fotowoltaiki w 2022, które w znacznym stopniu przyśpieszają szybkość zwrotu środków wydanych na fotowoltaikę. Rynek OZE stale rośnie, w związku z tym z roku na rok pojawia się szereg nowych dofinansowań. W dzisiejszym artykule omówimy sobie aktualne zmiany związane z programem Mój Prąd, w ramach którego w edycjach I-III złożono łącznie ponad 450 tysięcy wniosków!

Odnawialne źródła energii to kierunek, w którym idą wszystkie kraje na terenie Unii Europejskiej. Z roku na rok przybywa ograniczeń czy regulacji związanych z emisją zanieczyszczeń generowanych przy wytwarzaniu energii za pomocą chociażby węgla kamiennego. Z dużym prawdopodobieństwem zmiany, które nadchodzą spowodują kolejne podwyżki cen energii elektrycznej w taryfie zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Rosnąca inflacja, wzrost kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej oraz droższy prąd, który w 2023 roku na giełdzie osiągnął cenę 2500zł /MWh - to wszystko przekłada się na szukanie dodatkowych oszczędności wśród odbiorców indywidualnych chcących uniezależnić się od wzrostów cen za energię. Dodatkowa niepewność wynikająca z niewiedzy jak potoczy się rok 2023 pod kątem kolejnych podwyżek, inflacji czy problemów z surowcami powoduje duży niepokój u znacznej części odbiorców indywidualnych. Z pomocą przychodzi w tej sytuacji program Mój Prąd 4.0.

Mother with her little son by solar panels
mojprad-logo

Program Mój Prąd 4.0 jest skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pieniądze z programu przysługują jedynie na zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznych, o mocy od 2 do 10 kW. Wsparciem nie są objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV.

Dotacja z Mój Prąd jest przeznaczona dla osób fizycznych, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Mój Prąd 4.0 - czym różni się od wcześniejszych programów?

4 edycja programu została rozszerzona o nowe komponenty zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej(magazyny energii oraz ciepła) lub systemy do zarządzania energią elektryczną (HEMS/EMS).

Nabór wniosków w 4 edycji programu został przedłużony do 31.03.2023 r
Uległa zmianie również sama kwota dofinansowania, która w chwili obecnej przedstawia się następująco:

- Dofinansowanie do mikroinstalacji bez magazynu energii wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 6000 zł
- Dofinansowanie do mikroinstalacji z magazynem energii wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 7 000 zł dla mikro instalacji oraz do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 16 000 zł dla magazynu energii

Maksymalna wysokość dofinansowania dotychczas wynosiła do 26 000 zł, obecnie jest to aż do 31 000 zł na które składa się:

- system zarządzania energią do 3000 zł
- instalacja PV – do 6000 zł,
- instalacja PV przy zakupie innych elementów do 7000 zł
- magazyn energii elektrycznej – do 16 000 zł
- magazyn ciepła – do 5000 zł

Ważne informacje dotyczące programu

  • Termin składania wniosków został przedłużony do 31.03.2023 r
  • Wnioski do programu można składać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/
  • Środki, które uzyskasz w ramach programu Mój Prąd 4.0 są zwolnione z podatku PIT.
  • Na osobach korzystających z programu Mój Prąd spoczywa obowiązek korzystania z instalacji przez co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia.
  • Program Mój Prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną
  • Dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia już zakończone przed złożeniem wniosku o dotację
  • Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku zgodnie z regulaminem wynosi ok. 90 dni.
  • Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.
Pink piggy bank on a beach with yellow sunglasses.  Space for copy. Travel money concept.
WRÓĆ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ