BLOG

Mrożenie cen prądu w 2023 roku. Limity zużycia prądu

Problemy z rosnącymi cenami energii spowodowała obawy u wielu odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców dotyczących nawet kilkukrotnych wzrostów za energię na początku 2023 roku. Obawy te rosły z miesiąca na miesiąc między innymi ze względu na sytuację geopolityczną oraz konflikt zbrojny na Ukrainie. Rząd postanowił jednak wprowadzić rozwiązanie, które ma zapobiec znacznym wzrostom cen za energię, które miałyby uderzyć w odbiorców. W związku z tym 18 października 2022 r. weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.

Co zakłada ta ustawa?

Ustawa zakłada wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, a także podmiotów użyteczności publicznej, m.in. takich jak: noclegownie, szkoły, przedszkola czy szpitale przez wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny na energię elektryczną. Dodatkowo zostanie zwiększona pomoc dla gospodarstw domowych, które przekroczą próg 2000 kWh rocznie.

Przewidziano również jednorazowy dodatek elektryczny wprowadzony dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła.

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, wynosi 1500 zł. Chcąc otrzymać taki dodatek, trzeba będzie uzyskać wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Classroom of kindergarten interior design

Kogo obejmie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.?

Zamrożenie cen energii na podstawie ustawy podpisanej 18 października 2023 roku jest dedykowane odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby m.in:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych
 • domów letniskowych, domów kempingowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

*Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127).

mrozenie-cen-pradu

Limity zużycia energii

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:

 • do 2000 kWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych
 • do 2600 kWh rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami
 • do 3000 kWh rocznie - dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r.

Jak skorzystać z preferencyjnych cen prąd w przypadku większego limitu zużycia prądu?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem do 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów. W przypadku jednak limitu na poziomie 2600 kWh lub 3000 kWh konieczne jest złożenie oświadczenia potwierdzającego uprawnienie odbiorcy do zwiększonego limitu.

Do oświadczenia należy załączyć kopię następujących dokumentów:

 • W przypadku rolnika - w oświadczeniu powinien załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej
 • Odbiorca uprawniony posiadający Kartę Dużej Rodziny powinien załączyć kopię Karty Dużej Rodziny.
WRÓĆ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ