BLOG

Farma fotowoltaiczna w 2023 roku

Jaki był 2022 rok pod kątem energetycznym dla Polski?

Rok 2022 nie był z pewnością łatwy pod kątem energetycznym dla większości państw na terenie Unii Europejskiej, szczególnie wschodniej Europy. Przyczyniło się do tego kilka składowych, przede wszystkim wojna na Ukrainie. Rok ten pokazał wiele niedoskonałości obecnego położenia energetycznego Polski ale również szanse i kierunek w którym nasz kraj powinien podążać pod kątem energetyki.

Rząd postanowił jednak wprowadzić rozwiązanie, które ma zapobiec znacznym wzrostom cen za energię, które miałyby uderzyć w odbiorców. W związku z tym 18 października 2022 r. weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.

Ustawa zakłada wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, a także podmiotów użyteczności publicznej, m.in. takich jak: noclegownie, szkoły, przedszkola czy szpitale przez wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny na energię elektryczną. Dodatkowo zostanie zwiększona pomoc dla gospodarstw domowych, które przekroczą próg 2000 kWh rocznie.

Przewidziano również jednorazowy dodatek elektryczny wprowadzony dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła.

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, wynosi 1500 zł. Chcąc otrzymać taki dodatek, trzeba będzie uzyskać wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czy te wszystkie trudności oraz zawirowania na rynku energii są korzystne dla farm fotowoltaicznych?

Wszystkie sytuacje mające miejsce w 2022 roku jasno wskazują, iż nasz kraj musi zmienić strategię energetyczną lub dostosować się do nieubłaganego kierunku w którym zmierza cała Unia Europejska.

Udział węgla kamiennego będzie w najbliższych latach sukcesywnie malał. Obecnie większość świata oraz Europy przechodzi w kierunku odnawialnych źródeł energii, które nie mają negatywnego wpływu, lub wpływają w sposób minimalny na atmosferę. Kolejne ograniczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń będą powodować sukcesywne zamykanie kolejnych kopalń na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej. Ceny węgla będą utrzymywać się na stałym poziomie lub stale rosnąć, co finalnie doprowadzi do odejścia od tego typu formy ogrzewania. To prawdopodobnie nieodwracalny proces do którego już teraz musimy się przygotować.

Unia Europejska stale wyznacza kolejne cele związane z odnawialnymi źródłami energii, które w Polsce składają się na zaledwie 9% łącznej wyprodukowanej energii. Kierunek w których chce podążać Unia Europejska będzie wymagać od Polski mocny zmian energetycznych, które mogą zająć wiele lat.

Obecna struktura oraz kierunek w którym zmierza Unia Europejska, to duża szansa dla farm fotowoltaicznych.

Zapotrzebowanie energetyczne Polski nie będzie w stanie zostać zaspokojone w sytuacji, gdy udział odnawialnych źródeł energii w całej strukturze produkcji nie ulegnie wzrostowi. Oznacza to prawdopodobieństwo pojawienia się w najbliższych latach szeregu zmian, które korzystnie wpłyną na rynek OZE i zachęcą inwestorów do decyzji o budowie farmy fotowoltaicznej. Warto zatem już dziś zainteresować się tego typu inwestycją, gdy jeszcze jest to temat dość niszowy w Polsce.

No dobrze, ale czym jest właściwie farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to określenie dotyczące większych instalacji fotowoltaicznych położonych na gruncie. Celem klasycznej domowej instalacji fotowoltaicznej jest produkcja prądu na własny użytek, w przypadku fotowoltaiki dla firm - jej celem jest obniżenie kosztów stałych przedsiębiorstwa. Celem farmy fotowoltaicznej jest natomiast produkcja dużej ilości energii, która zostaje następnie sprzedana. Można zatem traktować posiadanie farmy fotowoltaicznej jak biznes.

Ustawa dzieli instalacje fotowoltaiczne( farmy ) na 2 typy

  • Małe instalacje o mocy od 50 kWp do 1 MWp
  • Duże instalacje o mocy powyżej 1 MWp

Farma fotowoltaiczna to inwestycja, którą powinny zainteresować się osoby posiadające wolne środki oraz te, które chcą podchodzić do tej inwestycji jak do biznesu.

Man worker in the firld by the solar panels

Kto może założyć farmę fotowoltaiczną?

Farmę fotowoltaiczną może założyć każda osoba fizyczna czy prawna. Kluczowe jest jednak, aby podmiot, spełnił wszystkie warunki związane z uzyskaniem między innymi: decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej czy podwykonawczej mapy geodezyjnej.

Ile zarobię dzięki farmie fotowoltaicznej?

W przypadku komercyjnej instalacji fotowoltaicznej, ceny sprzedaży prądu elektrycznego z tych systemów ustalane są na aukcjach OE. W pierwszym kwartale 2022 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 468,35 zł/MWh . Rok temu energię na rynku konkurencyjnym można było kupić średnio po 243,71 zł/MWh.

W założeniu systemu aukcyjnego państwo kupuje energię OZE po ustalonej cenie przez 15 lat. Stabilny i długi kontrakt wpływa na możliwość łatwego uzyskania kredytu. Same aukcje będą odbywać się co najmniej do 2042 roku.

Koszty eksploatacyjne dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW wahają się na poziomie 60 000 - 70 000 zł rocznie. Uwzględniają one między innymi: ubezpieczenie, koszt obsługi instalacji, koszty usuwania skutków zdarzeń losowych.

Przyjmuje się, że okres zwrotu inwestycji w budowę farmy fotowoltaicznej wynosi 9-10 lat przy cyklu życia elektrowni, który wynosi 25 lat. Okres ten można znacznie przyśpieszyć, jeśli planowana inwestycja zostanie objęta formą wsparcia finansowego, np. z środków unijnych.

WRÓĆ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ