BLOG

Farma fotowoltaiczna w 2022 – pomysł na dochodowy biznes w czasach kryzysu energetycznego?

Farma fotowoltaiczna to pomysł na biznes, który przyciąga uwagę coraz większej ilości inwestorów. Rosnące z miesiąca na miesiąc koszty prądu, widmo kryzysu energetycznego - to wszystko sprawia, że coraz większa grupa osób widzi potencjał w farmie fotowoltaicznej jako dochodowy biznes.

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to określenie dotyczące większych instalacji fotowoltaicznych położonych na gruncie. Celem klasycznej domowej instalacji fotowoltaicznej jest produkcja prądu na własny użytek, w przypadku fotowoltaiki dla firm - jej celem jest obniżenie kosztów stałych przedsiębiorstwa. Celem farmy fotowoltaicznej jest natomiast produkcja dużej ilości energii, która zostaje następnie sprzedana. Można zatem traktować posiadanie farmy fotowoltaicznej jak biznes.

Ustawa dzieli instalacje fotowoltaiczne( farmy ) na 2 typy

  • Małe instalacje o mocy od 50 kWp do 1 MWp
  • Duże instalacje o mocy powyżej 1 MWp

Farma fotowoltaiczna to inwestycja, którą powinny zainteresować się osoby posiadające wolne środki oraz te, które chcą podchodzić do tej inwestycji jak do biznesu.

 

Kto może założyć farmę fotowoltaiczną?

Farmę fotowoltaiczną może założyć każda osoba fizyczna czy prawna. Kluczowe jest jednak, aby podmiot, spełnił wszystkie warunki związane z uzyskaniem między innymi: decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej czy podwykonawczej mapy geodezyjnej.

farmy-fotowoltaiczne-02

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej

W Polsce nasłonecznienie wynosi około 1050 – 1160 kWh/m²/rok.

Nasłonecznienie rzędu 1050 – 1160 kWh/m²/rok wystarczy w zupełności, do tego, abyśmy mogli produkować prąd z energii słonecznej. Biorąc pod uwagę średnie nasłonecznienie, w zasadzie w każdym województwie panują odpowiednie warunki słoneczne.

Najbardziej istotne elementy dotyczące lokalizacji farmy fotowoltaicznej to powierzchnia i umiejscowienie działki. Odległość działki od linii elektroenergetycznej,  powinna wynosić maksymalnie 500 m.

Na gruncie, który chcemy wykorzystać pod budowę instalacji, nie mogą występować żadnego typu zacienienia.

Nawet niewielkie zacienienie instalacji może wpływać na znaczny spadek jej efektywności.

Farma powinna powstać na płaskim terenie, na gruncie klasy IV lub niższej oraz nieużytkach rolnych.

Farmy fotowoltaiczne mogą powstawać na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy jego nie ma, po uzyskaniu decyzji obejmującej warunki zabudowy i warunki przyłączenia.

W przypadku instalacji o mocy powyżej 50kW wymagane jest również pozwolenie na budowę.

Koszty związane z budową farmy fotowoltaicznej w 2022

Instalacja fotowoltaiczna, niezależnie od wielkości, musi być odpowiednio przemyślaną inwestycją, aby była opłacalna.

Cała kalkulacja dotycząca farmy fotowoltaicznej powinna uwzględniać zarówno koszty związane z inwestycją, koszty eksploatacyjne jak i w niektórych przypadkach koszt związany z obsługą zaciągniętego kredytu.

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej 1 MW zależy od wielu wspomnianych wcześniej czynników. Uwzględniając wszystkie czynniki, bardzo ciężko oszacować dokładny koszt związany z tego typu inwestycją. Wyliczając cały koszt inwestycji w farmę fotowoltaiczną, musisz wziąć pod uwagę również wszystkie koszty eksploatacyjne, w tym:

  • koszty związane z dzierżawą działki,
  • podatek od nieruchomości/gruntu
  • koszty związane z ewentualnym serwisem instalacji
  • ubezpieczenie instalacji
  • koszty usuwania skutków zdarzeń losowych

Uwzględniając wszystkie powyższe elementy, trudno przedstawić konkretną kwotę, ale można określić pewne szacunkowe ramy nakładów finansowych, które musisz ponieść. Bazując na szacunkowych danych, można przyjąć, że koszt budowy farmy fotowoltaicznej 1 MW wyniesie około 2.5 mln złotych przy sprzyjających warunkach terenowych czy bliskości linii średniego napięcia.

Dochodowość farmy fotowoltaicznej

Dochodowość/ zwrot inwestycji w farmę fotowoltaiczną wynika bezpośrednio z łącznego kosztu całej inwestycji, kosztów eksploatacyjnych oraz przede wszystkim cen prądu. W przypadku systemu sprzedaży energii obecnie najpopularniejszym modelem jest udział w systemie aukcyjnym OZE.

W ramach aukcji OZE państwo zobowiązuje się do zakupu energii z farmy fotowoltaicznej po cenie wyższej niż rynkowa, przez okres 15 lat, aby móc skorzystać z tego rozwiązania, należy wziąć udział w konkursie ofert.

System aukcyjny gwarantuje stałe ceny energii przez okres trwania umowy, przez co jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla inwestorów oraz finansujących ich banków – zapewnia bowiem stabilność zysków.

Drugim rozwiązaniem sprzedaży energii jest sprzedaż za pomocą umowy PPA (Power Purchase Agreement).

Umowa ta obowiązuje przez okres co najmniej 5 lat, w ramach umowy wytwórca energii, zawiera z odbiorcą kontrakt na sprzedaż prądu.

W przypadku komercyjnej instalacji fotowoltaicznej, ceny sprzedaży prądu elektrycznego z tych systemów ustalane są na aukcjach OE. W pierwszym kwartale 2022 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 468,35 zł/MWh . Rok temu energię na rynku konkurencyjnym można było kupić średnio po 243,71 zł/MWh.

W założeniu systemu aukcyjnego państwo kupuje energię OZE po ustalonej cenie przez 15 lat. Stabilny i długi kontrakt wpływa na możliwość łatwego uzyskania kredytu. Same aukcje będą odbywać się co najmniej do 2042 roku.

Koszty eksploatacyjne dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW wahają się na poziomie 60 000 - 70 000 zł rocznie. Uwzględniają one między innymi: ubezpieczenie, koszt obsługi instalacji, koszty usuwania skutków zdarzeń losowych.

Przyjmuje się, że okres zwrotu inwestycji w budowę farmy fotowoltaicznej wynosi 9-10 lat przy cyklu życia elektrowni, który wynosi 25 lat. Okres ten można znacznie przyśpieszyć, jeśli planowana inwestycja zostanie objęta formą wsparcia finansowego, np. z środków unijnych.

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce

Dominującym segmentem jeśli chodzi o polski rynek fotowoltaiczny pozostają mikroinstalacje, a więc najmniejsze instalacje fotowoltaiczne o jednostkowej mocy, która nie przekracza 50 kW. Średnia wartość instalacji PV w Polsce wynosi około 8,8 kW.

W Polsce aktualnie największa farma fotowoltaiczna ma moc ponad 70 MW, należy ona do spółki ZE PAK i znajduje się w gminie Brudzew. Na farmę fotowoltaiczną Brudzew składa się ponad 155 tysięcy paneli fotowoltaicznych o mocy 455 Wp i ponad 300 inwerterów. Całość kosztowała niemal 164 mln zł netto i zajmuje powierzchnię ok. 100 hektarów.

farmy-fotowoltaiczne-04

Podsumowanie

Opłacalność farmy fotowoltaicznej zależy od wielu czynników – zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych.

Choć proces zwrotu z inwestycji trwa kilka lat i wymaga sporych nakładów inwestycyjnych, jest bez wątpienia opłacalny. Gdy inwestycja się spłaci i zacznie na siebie zarabiać przy 1MW może generować dla Ciebie( uwzględniając koszty eksploatacyjne instalacji) między 250 000 – 400 000 zł rocznie.

To wizja, która zachęca coraz większą ilość przedsiębiorców do tej inwestycji i jednocześnie dywersyfikacji swoich działań biznesowych.

W przypadku kalkulacji dochodowości tego biznesu, powinieneś uwzględnić aktualne dane oraz sytuację polityczną/ środowiskową i na ich podstawie opracować biznesplan tej inwestycji.

Odnawialne źródła energii to kierunek, w którym idą wszystkie kraje na terenie Unii Europejskiej. Z roku na rok przybywa ograniczeń czy regulacji związanych z emisją zanieczyszczeń generowanych przy wytwarzaniu energii za pomocą chociażby węgla kamiennego. To trend, który już się nie zmieni, a z roku na rok udział odnawialnych źródeł energii będzie coraz większy. Można temu trendowi się sprzeciwiać lub go wykorzystać i postawić na biznes zajmujący się produkcją energii elektrycznej. Farma słoneczna to nie tylko biznes, ale w tak zmieniającym się świecie poniekąd konieczność. Widmo kryzysu energetycznego, wyczerpywania się innych surowców jak między innymi węgla kamiennego będzie powodować ciągły rozwój tej branży oraz utrzymywanie opłacalności inwestycji na stałym poziomie.

WRÓĆ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ