BLOG

Elektrownia atomowa w Polsce – czy ma ona sens?

Energia jądrowa w Polsce to temat, który pojawia się w Polsce coraz częściej. Czy kierunek prowadzący do wykorzystania atomu jest optymalny? A może istnieje lepsze rozwiązanie dla Polski? O tym w dzisiejszym artykule.

Jaki był 2022 rok pod kątem energetycznym dla Polski?

Rok 2022 nie był z pewnością łatwy pod kątem energetycznym dla większości państw na terenie Unii Europejskiej, szczególnie wschodniej Europy. Przyczyniło się do tego kilka składowych, przede wszystkim wojna na Ukrainie. Rok ten pokazał wiele niedoskonałości obecnego położenia energetycznego Polski ale również szanse i kierunek w którym nasz kraj powinien podążać pod kątem energetyki.

Rząd postanowił jednak wprowadzić rozwiązanie, które ma zapobiec znacznym wzrostom cen za energię, które miałyby uderzyć w odbiorców. W związku z tym 18 października 2022 r. weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.

Ustawa zakłada wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, a także podmiotów użyteczności publicznej, m.in. takich jak: noclegownie, szkoły, przedszkola czy szpitale przez wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny na energię elektryczną. Dodatkowo zostanie zwiększona pomoc dla gospodarstw domowych, które przekroczą próg 2000 kWh rocznie.

Przewidziano również jednorazowy dodatek elektryczny wprowadzony dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła.

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, wynosi 1500 zł. Chcąc otrzymać taki dodatek, trzeba będzie uzyskać wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

High voltage post or High voltage tower

Wiele gospodarstw domowych zdecydowało się na zmianę źródła energii

Decyzja ta wynikała w głównej mierze z bardzo gwałtownych wzrostów cen węgla kamiennego oraz często utrudnionego dostępu do możliwości jego zakupu. Wiele składów węglowych świeci pustkami. Wpływ na dynamicznie rosnącą cenę węgla miało zamykanie kolejnych kopalń w Polsce, szereg ograniczeń oraz opłat emisyjnych nakładanych na terytorium Unii Europejskiej. Obecnie sprowadzany węgiel pochodzi najczęściej z Indonezji, Kolumbii czy Czech.

W sytuacji, gdy cena węgla wynosi ponad 3000 zł za tonę, to główna zaleta węgla kamiennego polegająca na taniej alternatywie ogrzewania - przestała istnieć

 

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce

Czy mamy powody do obaw o brak energii z powodu kolejnych ograniczeń nakładanych na wydobycie węgla?

Częściowo tak. Za zdecydowaną większość produkcji energii elektrycznej odpowiadają elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny, W roku 2022 około 50 procent elektrowni wykorzystuje węgiel kamienny, a około 30 procent wykorzystuje węgiel brunatny, Zaledwie około 9 procent wyprodukowanej w Polsce energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Jak widzisz struktura produkcji energii elektrycznej, jest bardzo mocno uzależniona od węgla kamiennego, jak i brunatnego.

Aktualna struktura produkcji energii w Polsce niesie za sobą szereg wad

Uzależnienie od węgla kamiennego oraz brunatnego w obliczu ograniczania wydobycia tego surowca między innymi przez rosnące opłaty emisyjne nakładane na terenie Unii Europejskiej. Kolejne emisje nakładane na przedsiębiorstwa finalnie przenoszone są na odbiorcę indywidualnego.

Unia Europejska stale wyznacza kolejne cele związane z odnawialnymi źródłami energii, które w Polsce składają się na zaledwie 9% łącznej wyprodukowanej energii. Kierunek w których chce podążać Unia Europejska będzie wymagać od Polski mocny zmian energetycznych, które mogą zająć wiele lat.

Dostępne formy odnawianych źródeł energii

 • elektrownie fotowoltaiczne
 • elektrownie wiatrowe
 • elektrownie wodne
 • biomasa
 • elektrownie geotermalne

Energia atomowa jedynym rozwiązaniem?

W przypadku aktualnej struktury energetycznej wydaje się, że kierunek zmierzający do budowy elektrowni atomowej w Polsce wydaje się bardzo sensownym rozwiązaniem. Coraz częściej temat ten przejawia się w wypowiedziach polityków

Na początku listopada 2022 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Zgodnie z uchwałą, pierwsza elektrownia jądrowa ma powstać w technologii AP1000. W komunikacie rządu zawarto informację o planowanym powstaniu pierwszego bloku elektrowni do 2033r, która ma zostać wybudowana na północy Polski.

Zalety i wady elektrowni atomowej

Elektrownia atomowa to nie tylko zalety ale również i wady, o których również trzeba wspomnieć

Zalety:

 • Elektrownia atomowa nie emituje do atmosfery gazów cieplarnianych czy pyłów
 • Elektrownia atomowa pracuje niezależnie od warunków atmosferycznych
 • Ten rodzaj produkcji energii jest dość bezpieczny, szczególnie przy zastosowaniu obecnych standardów bezpieczeństwa. Ryzyko awarii w nowoczesnych reaktorach jest minimalne.

Wady:

 • Bardzo duże koszty wybudowania elektrowni
 • W przypadku wypadku/awarii istnieje potencjalne ryzyko skażenia środowiska
 • Wysokie zapotrzebowanie na wodę niezbędną do chłodzenia reaktorów wpływa na ograniczoną ilość możliwych lokalizacji, które spełnią wszystkie warunki do budowy elektrowni
 • W trakcie wytwarzania energii powstają odpady promieniotwórcze. Muszą być one odpowiednio przechowywane w celu uniknięcia skażenia środowiska.

Podsumowanie

Energia elektryczna to naturalny kierunek w którym będzie zmierzać Polska, jak i inne kraje na świecie. Ta forma wytwarzania energii niesie za sobą więcej zalet niż wad. Największą obawa wielu mieszkańców Polski dotyczy ryzyka wystąpienia potencjalnej awarii, jednak ryzyko idące za taką formą wytwarzania energii w przypadku nowoczesnych reaktorów jest minimalne. Nie należy się zatem tej formy wytwarzania energii obawiać, a podchodzić do niej zdroworozsądkowo znając jej zalety i wady.

Sun setting behind the silhouette of electricity pylons
WRÓĆ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ