BLOG

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w 2022 roku

Rok 2022 to okres sporej ilości zmian dla branży OZE. Od 1 kwietnia 2022 roku doszło do dużej zmiany dla branży fotowoltaiki. Główna zmiana dotyczy sposobu rozliczania nadwyżek wyprodukowanej energii. Wprowadzenie nowych regulacji spowodowało wiele wątpliwości wśród przedsiębiorstw na temat sensu montażu takiej instalacji fotowoltaicznej. Poza kilkoma zmianami, które poddają w wątpliwość sens montażu instalacji fotowoltaicznej - jak się okazuje bezzasadnie, pojawiło się również kilka zmian, które są korzystne i znacznie skracają czas zwrot kosztów inwestycji.
Rosnące z roku koszty energii elektrycznej powodują, że przedsiębiorcy poszukują alternatyw, w tym zastanawiają się nad inwestycją w instalacje fotowoltaiczną.

Istnieje szereg dofinansowań czy dopłat dla firm do montażu fotowoltaiki w 2022, które w znacznym stopniu przyśpieszają szybkość zwrotu środków wydanych na fotowoltaikę w nowym systemie rozliczeń - net billingu. Rynek OZE stale rośnie, w związku z tym z roku na rok pojawia się szereg nowych dofinansowań. W dzisiejszym artykule omówimy sobie aktualne dotacje na fotowoltaikę oraz wszystkie korzyści płynące z poszczególnych programów dofinansowania.

Opłaty za energię elektryczną to często największa część wydatków na koszty stałe ponoszone przez przedsiębiorstwa. Niedziwne więc, że znaczna część przedsiębiorstw chce optymalizować te koszty, które bezpośrednio wpływają na ceny ich produktów czy usług a tym samym konkurencyjność na rynku. Dodatkowo bardzo ważny z punktu widzenia przedsiębiorcy jest fakt, że odpowiednio zaprojektowana i zamontowana instalacja jest bezobsługowa.

Dostępne formy wsparcia:

 • Preferencyjne pożyczki
  W przypadku preferencyjnych pożyczek na zakup i montaż instalacji zobowiązania wynikające z pożyczki są zwykle niższe od kredytów udzielanych na warunkach ogólnorynkowych
 • Dotacja, która jest bezzwrotna
  Bezzwrotna dotacja to szczególnie atrakcyjna firma dla przedsiębiorstw, którzy dzięki niej mogą obniżyć finalny koszt instalacji fotowoltaicznej a tym samym okres jej zwrotu. Przykładami bezzwrotnych dotacji jest m.in program Agroenergia
dofinansowanie-01

Wśród ogólnopolskich programów dla firm występuje:

sliderv2 pomaranczówy

Program Energia Plus ( program ogólnopolski) pożyczka do 85% kosztów inwestycji

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

W programie Energia Plus 2022 zaszła istotna zmiana – wsparcie może przyjąć jedynie formę pożyczki, a nie jak to było w przypadku bezzwrotnej dotacji w pierwszym oraz drugim naborze do programu. Program Energia Plus 2022 zakłada pożyczkę na fotowoltaikę dla firm, która może być oferowana na warunkach rynkowych lub preferencyjnych. Środki z programu mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych.

Zasady programu Energia Plus 2022 określają, że przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę w wysokości minimum 0,5 mln zł,
maksymalnie 300 mln zł.

Program Nowa Energia

Program Nowa Energia skierowany jest do przedsiębiorstw, a jego okres realizacji przypada na lata 2020-2025.

Jak czytamy na stronie ministerstwa: „Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii".

W trakcie trwania programu Nowa Energia przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na warunkach preferencyjnych lub rynkowych do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością premii innowacyjnej do 20% kapitału wypłaconej pożyczki.

nowaenergia
inteligentnyrozwoj

Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Biznesmax to bezpłatna gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Bezpłatna promesa obejmuje do 80% kredytu ale nie więcej niż 2.5 mln euro. Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym, ma być ona przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym.

Agroenergia

Program Agroenergia jest skierowany do rolników. Celem programu Agroenergia jest unowocześnienie polskiej wsi i uczynienie polskiego rolnictwa przyjaźniejszym środowisku naturalnemu.

W przypadku programu Agroenergia prosument uzyskuje dotację w wysokości do 20 proc. kosztów kwalifikowanych po zakończeniu inwestycji. Wysokość dotacji wynika bezpośrednio od mocy instalacji:

 • 10 do 30 kW – do 20 proc. maks. 15 000 zł;
 • 30 do 50 kW – do 13 proc. maks. 25 000 zł.
agroenergia

Poza projektami ogólnopolskimi, które mają wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, występuje również szereg programów o zasięgu lokalnym. Dopłaty do fotowoltaiki mają zachęcać przedsiębiorstwa do jeszcze chętniejszego sięgania po odnawialne źródła energii i realizowania celów ministerstwa klimatu i środowiska.

W wielu miejscach są przewidziane lokalne programy, które mogą uwzględniać bezzwrotne dotacje oraz nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z danego regionu.

Wśród lokalnych programów możemy wyodrębnić:

 • Dotacja warszawska (województwo mazowieckie)
  Program, który jest dedykowany dla osób fizycznych, ale również dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość wsparcia w tym programie wynosi do 15000 zł, ale nie więcej niż 1500 zł za kilowatogodzinę. W zakresie inwestycji wchodzi zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Program 50kW( województwo śląskie)
  W przypadku programu 50kW dofinansowanie sięga do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przyjmuje ono formę nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego dofinansowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym oraz 10 proc. bezzwrotnej dotacji.
 • Program Eko-Klimat (województwo kujawsko-pomorskie)
  O udział w programie mogą ubiegać się podmioty świadczące usługi publiczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz podmioty lecznicze działające w województwie kujawsko-pomorskim.
  Główny cel programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony wody, powietrza i powierzchni ziemi
 • Program „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - pilotaż w gminie Pszczyna"
  Program „ Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - pilotaż w gminie Pszczyna" kierowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych z gminy Pszczyna. Zakłada on pokrycie do maksymalnie 60% poniesionych kosztów na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Program „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego"
  Program „ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego" kierowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych w województwie dolnośląskim. Zakłada on pokrycie do maksymalnie 30% poniesionych kosztów na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej
 •  Program „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego"
  Program „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego" kierowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych w województwie zachodniopomorskim. Zakłada on pokrycie do maksymalnie 30% poniesionych kosztów na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

Udział OZE w Polsce będzie z roku na rok stale rósł. Opłacalność fotowoltaiki zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw jest niezaprzeczalna. W raz ze zmianą trendów dotyczących produkcji energii będą pojawiać się kolejne dofinansowania do instalacji oraz nowe formy wsparcia finansowego. Zmiana trendu oraz kierunku, w którym podąża cała Unia Europejska jest oczywista - eliminacja produkcji energii przy udziale chociażby węgla kamiennego, a postawienie na OZE.

Dlaczego więc już teraz nie podjąć decyzji o pójściu w kierunku OZE w momencie gdy jest to korzystne i występuje szereg form wsparcia, których funkcjonowanie w przyszłości nie jest jeszcze pewne?

Rozważasz montaż paneli fotowoltaicznych w swojej firmie ale masz pewne wątpliwości i dodatkowe pytania?
Zostaw w formularzu poniżej dane kontaktowe, błyskawicznie oddzwonimy i rozwiejemy Twoje wszystkie wątpliwości!

dofinansowanie-02
WRÓĆ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ